Bo kobiety decydują
o ponad 80% zakupów.


Marketing Kobiet

Podobny artykuł
Niewielu marketerów rozumie singielki
Mówiąc o kobiecym marketingu, należy pamiętać, że to kobiety nie są jednorodną grupą. Dzielą się na segmenty i podsegmenty,...